Grzegorz Olszański: Widmontologia — literatura jako forma rozmowy z duchami

Zderzenia Literackie, Warsztaty
18.11  |  G. 11.00  |  Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Warsztaty literackie dla młodzieży (16—18 lat) / Wstęp wolny / Zapisy: domoswiatowy@bs.katowice.pl

Dlaczego duchy i widma stały się modnym przedmiotem naukowych dociekań? Kim/czym jest widmo nawiedzające dany utwór? Jakie są interpretacyjne, ale i twórcze konsekwencje postrzegania tekstu jako przestrzeni nawiedzanej przez duchy? Podczas warsztatów spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania.

Grzegorz Olszański przybliży uczestnikom derridiańską teorię „widmontologii” (ang. hauntology) oraz jej wpływ na pisanie i czytanie tekstów literackich. Analizując wybrane utwory poetyckie, uczestnicy spróbują wykorzystać wynikające z tej koncepcji wnioski do stworzenia własnych tekstów literackich.

fot. Radosław Kaźmierczak